(976)-51-261599
info@bm-service.gov.mn

Бидний тухай

ISO "Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газар" ТӨААТҮГ нь 2017 онд үйл ажиллагааны цар хүрээ, зохион байгуулагдах ажлын чанарыг нэмэгдүүлэхийн тулд Олон улсын чанар стандартын ISO 90 1:2015 батламжийг шинээр авч үйл ажиллагаандаа нэвтрүүллээ....

Дэлгэрэнгүй
  • Хууль
  • Захирамж тушаал
  • Дүрэм журам
  • Дотоод журам
  • Авилгын эсрэг үйл ажиллагаа
Гарчиг Огноо Хавсралт
Хөдөлмөрийн тухай хууль 2021-07-02
Иргэний тухай хууль 2021-03-18
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 2021-03-18
Галын аюупгүй байдлын тухай хууль 2021-03-18
Эрчим хүчний тухай хууль 2021-03-18
Төрийн аудитын тухай хууль 2020-05-01
Коронавируст халдвар /Ковид-19/ -ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар чиглэл өгөх тухай 2020-04-29
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль 2020-04-24
Татварын тухай хууль 2019-03-22
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль 2017-12-21
Зөрчлийн тухай хууль 2017-05-11
Гамшигаас хамгаалах тухай хууль 2017-02-02
Барилгын тухай хууль 2016-02-05
Аудитын тухай хууль 2015-06-19
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль 2015-06-19
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль 2015-01-29
Төсвийн тухай хууль 2011-12-23
Цахим гарын үсгийн тухай хууль 2011-12-15
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 2005-12-01
Иргэний хууль 2002-01-10
Гарчиг Огноо Хавсралт
Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газрын дүрэм 2023-05-09
Засгийн газрын байранд мөрдөх нийтлэг журам 2022-11-02
Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам 2022-06-28
Нууц хадгалах, хамгаалах, боловсруулах журам 2022-06-28
Ажилтан, албан хаагчийн ёс зүйн журам 2022-06-28
Бараа материал бэлтгэх, зарцуулах, хяналт тавих журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2022-06-28
Цалин хөлс олгох журам 2022-06-28
Цаг бүртгэх, ажлын цаг ашиглах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2022-06-13
Дотоод журам 2022-06-13
Ажилтны мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах журам 2022-03-22
Галын аюулгүйн байдлын дүрэм 2022-03-02
Корона вируст цар тахлаас урьдчилан сэргийлж ажиллах, ажлын төлөвлөгөө болон түр журам 2021-03-18
Ажилчдад наряд өгөх журам 2017-12-22
Хурлын заал танхимыг байгууллага, иргэдэд ашиглуулах журам 2017-10-22
Өмч хамгаалах, өмч хөрөнгөнд үнэ тогтоох комиссын ажиллах журам 2017-10-12
Бараа материал бэлтгэх, зарцуулах, хяналт тавих журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-06-25
Гарчиг Огноо Хавсралт
Стандартын товьёог 2022-01-22
Гарчиг Огноо Хавсралт
Гарчиг Огноо Хавсралт